திருகோணமலை

திருகோணமலையில் 5 வர்த்தக நிலையங்கள் உடைத்துக் கொள்ளை

கந்தளாய் பகுதியில் அமைந்துள்ள மரத்தளபாடம், மோட்டார் வாகனங்களின் உதிரிப்பாகங்களை விற்பனை செய்யும் கடைகளில் பொருட்கள் மற்றும் பணம்