சிறப்புச் செய்திகள்

உலகில் முதன் முறையாக டெங்கு காய்ச்சலுக்கான தடுப்பூசி ; உலக சுகாதார ஸ்தாபனம் அனுமதி

தடுப்பூசியை இலங்கையில் பயன்டுத்துவதற்குள்ள இயலுமை தொடர்பில் ஆராய்ந்து வருவதாக சுகாதார அமைச்சின்

இரவு நேர வகுப்புக்கள்,ஆசிரியர்களால் மாணவர்கள் மத்தியில் காதல் நோய் ; கேவலம் பணத்துக்காக...

போலிக்கு வகுப்பு நாடத்தி மாணவர்களின் பெற்றோர்களிடம் பணத்தை கொள்ளையடிக்காமல் வேறு தொழில் செய்து பணம் சம்பாதிக்க