செய்திகள்

நெல்லை அரசு நிர்ணய விலையில் வாங்க கோரி வாழைச்சேனை விவசாயிகள் போராட்டம்

வாழைச்சேனை கமநலசேவை பிரிவில் தற்போது பெரும்போக நெல் அறுவடை ஆரம்பிக்கப்பட்ட நிலையில் நெல்லுக்கு அரசாங்கத்தினால் நிர்ணயிக்கப்பட்ட

அறநெறி ஆசிரியர்களுக்கான விருது திருமதி விமலேஸ்வரி கிருபைராசா அவர்களுக்கு

இந்து கலாசார அலுவல்கள் திணைக்களமும் இந்து கலாசார அலவல்கள் அமைச்சினாலும் சிறந்த அறநெறிஆசிரியர்களுக்கு வழங்கப்படும் 2016 ஆண்டுக்கான