புலத்தில்

தமிழர்களுக்கு தனியான நாடொன்றை பெற்றுக்கொள்ளும் செயற்பாட்டுக்கு ஆதரவு

தமிழர்களுக்கு தனியான நாடொன்றை பெற்றுக்கொள்ளும் செயற்பாட்டுக்கு முழுமையான ஆதரவு வழங்குவதாக பிரித்தானியாவின் தொழிற்கட்சி தெரிவித்துள்ளது.

இனி அடிமைப்பட்டு வேலை செய்யவேண்டிய அவசியம் இல்லை ; புதிய சட்டம் அறிமுகம்

தொழிலாளி கட்டாரில் விரும்பிய இடத்தில் விரும்பிய நபரிடம் வேலை செய்யலாம் பிடிக்கா விட்டால் போயிட்டே இருக்கலாம்.இச்சட்டம் பலருக்கு சந்தோசத்தை கொடுத்துள்ளது..

ஓமானில் இலங்கைப் பெண் கழுத்து வெட்டிப் படுகொலை

பெண் ஒருவர் ஒமான் நாட்டில் பாகிஸ்தானியர் ஒருவரால் கொலை செய்யப்பட்டுள்ளார். தற்போது பாகிஸ்தான் நாட்டவர் தலைமறைவாகியுள்ளதாக தகவல்கள்