திருகோணமலை

26 தமிழர்கள் கொல்லப்பட்ட வழக்கில் குற்றஞ்சாட்டப்பட்ட 6 இராணுவத்தினர் அனைவரும் விடுதலை

குமாரபுரத்தில் 26 தமிழர்கள் கொல்லப்பட்ட வழக்கில் குற்றஞ்சாட்டப்பட்ட 6 முன்னாள் இராணுவத்தினரையும் நிரபராதிகள்

மூதுார் கிளிவெட்டிப் பகுதியில் உள்ள குமாரபுரம் கிராமத்தில் படுகொலை செய்தது இராணுவமே

திருகோணமலை மாவட்டத்தின் மூதுார் கிளிவெட்டிப் பகுதியில் உள்ள குமாரபுரம் கிராமத்தில் 1996ம் ஆண்டு நிகழ்ந்த