திருகோணமலை

திருகோணமலை பொது வைத்தியசாலைக்கு ரோட்டரி கழகத்தினால் காது சோதிக்கும் கருவி அன்பளிப்பு

திருகோணமலை பொது வைத்தியசாலைக்கு திருகோணமலை ரோட்டரி கழகத்தின் சார்பில் காது சோதிக்கும் கருவி