சிறப்புக் கட்டுரைகள்

இனவாதிகளின் சதிகளுக்கு அகப்படாமல் கூத்தாடிகள் செயற்படுவதே காலத்தின் தேவையாகும்.

(ஷபீக் ஹுசைன்)சின்னத்தம்பி திரைப்படத்தின் கிளைமக் காட்சியில் மனோநிலை குன்றிய ஒருவர் தாலியை கையில் எடுத்துக் கொண்டு

முஸ்லிம் காங்கிரசின் தலைமைத்துவம் கிழக்கிற்கு கைமாறப்பட வேண்டும் என்பது நியாயமானதா?

இலங்கை முஸ்லிம்களுக்கு அதிலும் மிக முக்கியமாக வடகிழக்கு முஸ்லிம்களுக்கு அரசியல் முகவரியினை கொடுத்த சிறீலங்கா

கடற்படையினருக்கு உண்மையில் பாரிய அவமானத்தை ஏற்படுத்தியது யார்?

கடற்படை வீரர்களுக்கு கிடைக்க வேண்டிய புலமைப் பரிசில்களை, விருதுகளைத் தனக்கு உரித்தாக்கிக் கொண்ட போது தான் கடற்படைக்குப் பாரிய அவமானம்

கிழக்குப்பல்கலைக்கழத்தில் தமிழின் நிலை....

கிழக்கு பல்கலைக்கழகத்தின் தமிழ் மாணவன் சில சிங்கள இனவாத மாணவர்களால் தாக்கப்பட்டு இரண்டு வாரங்கள் கடந்துள்ள நிலையில் பல்கலைக்கழக நிர்வாகமோ