சிறப்புக் கட்டுரைகள்

மண்ணாசை, பெண்ணாசை, பொன்னாசை கொண்டு மற்றவரை வஞ்சித்து வாழ்பவரின் வாரிசுகளைகூட வாழவிடாமல் தண

காகத்திற்கு அன்னம் அளிப்பவர்கள், பித்ரு கடன் சரிவர செய்பவர்களை சனி கருணையுடன் பார்ப்பார்.

இனவாதிகளின் சதிகளுக்கு அகப்படாமல் கூத்தாடிகள் செயற்படுவதே காலத்தின் தேவையாகும்.

(ஷபீக் ஹுசைன்)சின்னத்தம்பி திரைப்படத்தின் கிளைமக் காட்சியில் மனோநிலை குன்றிய ஒருவர் தாலியை கையில் எடுத்துக் கொண்டு