சிறப்புக் கட்டுரைகள்

கடற்படையினருக்கு உண்மையில் பாரிய அவமானத்தை ஏற்படுத்தியது யார்?

கடற்படை வீரர்களுக்கு கிடைக்க வேண்டிய புலமைப் பரிசில்களை, விருதுகளைத் தனக்கு உரித்தாக்கிக் கொண்ட போது தான் கடற்படைக்குப் பாரிய அவமானம்

கிழக்குப்பல்கலைக்கழத்தில் தமிழின் நிலை....

கிழக்கு பல்கலைக்கழகத்தின் தமிழ் மாணவன் சில சிங்கள இனவாத மாணவர்களால் தாக்கப்பட்டு இரண்டு வாரங்கள் கடந்துள்ள நிலையில் பல்கலைக்கழக நிர்வாகமோ

விக்ணேஸ்வரனை கண்டு கொழும்பு அஞ்சுகிறது மட்டக்களப்பில் தமிழனுக்கு அடிவிழுகிறது!

மட்டக்களப்பு வரலாற்றில் வீரம் விளைநிலம் என்ற பெயருக்கு சொந்தமான மட்டக்களப்பு தமிழர்களை அடிமைகளாக்கி அழகுபார்க்கும் செயற்பாடுகளை தொடர்கின்றது.

அத்துமீறிய சிங்கள குடியேற்றத்தை தடுக்கத் தவறிய அரசாங்க அதிபர் ? காரணம் என்ன?

மட்டக்களப்பு எல்லைப்பகுதியில் கடந்த நான்கு ஆண்டுகளுக்கு மேலாக நடைபெற்றுவரும் அத்துமீறிய சிங்கள குடியேற்றத்தை அப்போதே அரசாங்க அதிபர் தடுத்திருக்கவேண்டும்