மாவீரர்கள்

கறுப்பு ஜூலை பற்றிய தேசிய தலைவர் வாய்மொழி வெளிவரும் வரலாற்று வரிகள்..காணொளி

தரப்படுத்தல் சிவகுமாரன் போன்ற மாணவர்களை அகிம்சை வழியிலிருந்து விலகி ஆயுதங்கள் பக்கமாகச் சிந்திக்கத் தூண்டியது

முதலாவது தாக்குதல் தளபதி சாள்ஸ் அன்ரனியின் வீரவணக்க நாள் இன்றாகும்

ஒரு கெரில்லாப் போராளியின் வீரம் அவனது இயந்திரத் துப்பாக்கியில் இல்லை. அவனது மனதில் தான் இருக்கிறது. இது தமிழீழத்தின்

கரும்புலி நாள்

தமிழீழ விடுதலைப்போராட்ட வரலாற்றில் 1987 ஆம்ஆண்டு யூலை மாதம் 05 ஆம்நாள் கரும்புலி கப்டன் மில்லரின் தாக்குதலுடன்