செய்திகள்

சிறுபான்மை கட்சிகளை பிளவுபடுத்த திரைமறைவில் சதித்திட்டங்கள்! கிழக்கின் முதல்வர்

ஶ்ரீலங்கா முஸ்லிம் காங்கிரஸ் மற்றும் தமிழ்த் தேசியக் கூட்டமைப்பு ஆகிய சிறுபான்மை கட்சிகளை பிளவுபடுத்த

காணிகளை விடுவிப்பதன் மூலம் தமிழ் முஸ்லிம் மக்களின் நம்பிக்கையை நல்லாட்சி அரசாங்கம் பெறும்

வடக்கு மற்றும் கிழக்கு மாகாணத்தில் இராணுவத்தினர் வசமுள்ள காணிகள் இதுவரை விடுவிக்கப்படாமலுள்ளமை தொடர்பாக