பல்சுவைகள்

பெண்களுக்கு மாரடைப்பு வரப்போகிறது என்பதை வெளிப்படுத்தும் விசித்திரமான அறிகுறிகள்!

முன்பெல்லாம் பெண்களுக்கெல்லாம் மாரடைப்பு எனும் நெஞ்சு வலி வருவது அரிதாகத் தான் இருந்தது. மேலும் ஆண்களுக்கு மட்டும்

‘ஹொப்பிட்’ என்று அழைக்கப்படும் மர்மமான மிகச் சிறிய மனித இனம்

இந்தோனேஷிய குகையில் 2003 ஆம் ஆண்டு ஹோமோ பிளோரெசின்சிஸ் இனம் கண்டுபிடிக்கப்பட்டபோது அது 12,000 ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் உயிர்வாழ்ந்திருப்பதாக நம்பப்பட்டது. ஆனால் இதற்கு 40,000 ஆண்டுகளுக்கு முன்னரே இந்த இனம