அம்பாறை

பொத்துவிலில் சவீகரிக்கப்பட இருந்த தமிழர் காணிகள் தடுத்து நிறுத்திய கோடீஸ்வரன், கலையரசன்

அம்பாறை மாவட்டம் பொத்துவில் பிரதேசசெயலாளர் பிரிவிற்குட்பட்ட பிரதேச அபிவிருத்தி ஒருங்கிணைப்பு குழுக்கூட்டம் இன்று பொத்துவில் பிரதேச செயலக கேட்போர் கூடத்தில் நடைபெற்றது.

கார்ப்பட் வீதியின் முடிவிடத்தில் மரணப்பொறி ; சம்பந்தப்பட்டவர்கள் கவனிப்பார்களா? (படங்கள்)

பிரதான வீதியில் இப்படியொரு மரணப்பொறியா? யாராவது பலியாகும் வரை காத்திருக்கின்றார்களா? சம்பந்தப்பட்டவர்கள் கவனிப்பார்களா?