திருகோணமலை

அதிபர்கள்,ஆசிரியர்கள் சிந்திக்க வேண்டும் ; நிர்வாகி இறுக்கமாக இருப்பது வரவேற்கத்தக்கது

மாணவர்களை போராட்டங்களில் இறக்கி பலிக்கடாவாக்குதல் மூலமும் ஆசிரியர்கள் சுகயின விடுமுறைகளை எடுத்து ஒரு போராட்டங்களில்

கல்விப் பணிப்பாளரை இடமாற்றம் செய் ; 461 ஆசிரியர்கள் சுகயீன லீவு பெற்று களத்தில்...

திருகோணமலை மாவட்ட, மூதூர் கல்வி வலய வலயக் கல்விப் பணிப்பாளரை உடனடியாக இடம்மாற்றம் செய்யக்கோரிய ஆர்ப்பாட்டம் இன்று