சிறப்புக் கட்டுரைகள்

சுனாமியும் நாமும்

கடலடி நிலநடுக்கத்தால் எழும் பேரலைகள் ஜப்பான் மொழியில் சுனாமி எனப்படுகின்றன. கடலடி நிலநடுக்கம், கடலடி எரிமலை

குளுவன்களுக்கு கயிறு எறியும் பொறுப்பு தராக்கியிடம்!கூட்டமைப்பின் உருவாக்கம் எப்படி ?

(தயாளன்) புலம்பெயர் தமிழர்களிடையே ஒரு கோளாறு உண்டு. ஒரு பத்திரிகையாளன் எவ்வளவு நாகரிகமில்லாமல், உண்மைக்குப்

தமிழ்த் தேசியத்துக்கு உரமூட்டிய இன்குலாப்பும் , அதை உடைக்க முயலும் சிவசேனாவும் !

நன்றி மறைவாக இனம் தமிழர் என்பது மீண்டுமொரு முறை உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. 12 /12 /2016 அன்று நாவலர் மண்டபத்தில்