அம்பாறை

அம்பாறையில் முள்ளிவாய்க்காலில் உயிர் நீத்த உறவுகளை நினைவு கூரும் நிகழ்வு (படங்கள்)

உயிர் நீத்த உறவுகளுக்கான மௌன அஞ்சலி செலுத்தப்பட்டு, இறைவணக்கத்துடன் சுடர் ஏற்றி அகவணக்கம் செலுத்தப்பட்டது

இராணுவத்தினரை துரத்தி துரத்தி அடித்த பெருமை மிக்கவர்கள் இக்கிராமா மக்கள்

கிராமத்தின் வளர்ச்சி பெயர் சொல்லும் அளவிற்கு முன்னேறாமல் இருப்பது அரசியல் பிரதிநிதித்துவம் இந்த கிராமத்தில்