செய்திகள்

வாகரை பிரதேசத்திற்குட்பட்ட முச்சக்கர வண்டி தரிப்பிட நிலையம் முதலமைச்சர் திறந்து வைப்பு.

நேற்றை தினம் 15.01.2017 ஞாயிற்றுக்கிழமை பி.ப 4.00 மணிக்கிகு கிழக்கு மாகண முதலமைச்சர் அல்ஹாபிழ் நஸீர் அகமட் அவர்களினால்