சிறப்புச் செய்திகள்

உங்களுக்காக... இலங்கையில் உள்ள வெளிநாட்டு தூதரகங்களின் முகவரிகள்

உலக நாடுகள் நாடுகள் தமது பிரதிநிதிகளாக பிற நாடுகளுக்கு தூதுவர்களை நியமித்துள்ளன. அந்த வகையில் பிறநாடுகளின் தூதரகங்கள் இலங்கையில் அமைக்கப்பட்டுள்ளன.

இதனை யாராவது உரிய ஆதாரங்களுடன் நிருபித்தால் ஒரு கோடிப் பணத்தை தர நான் தயார்

அதில் வழங்கப்பட்ட விலாசத்தில் அப்படி ஒரு பெண் இல்லை என்பதோடு குறித்த தொலைபேசியானது அநுராதபுரத்தை சேர்ந்த ஹேரத்