சிறப்புச் செய்திகள்

சிறைக்குள்ளேயே கைதிகளின் வழக்குகளை முடிக்க அரசு தீர்மானம்!

ஆபத்துகள் ஏற்படுவதால் அவர்களை நீதிமன்றங்களுக்குக் கொண்டுவராமலே அவர்களது வழக்குகளை விசாரிப்பதற்கான நடைமுறையொன்றை மேற்கொள்ள அரசு