அம்பாறை

அக்கரைபற்று பிரதேசத்தில் ஊடகவியலாளர் கடத்தப்பட்டு கொலை

ஊடகவியலாளர் பிரதீப் ஏக்னளிகொட அவர்கள், கடத்தப்பட்டு அக்கரைபற்று பிரதேசத்திலேயே கொலை செய்யப்பட்டிருக்கலாம் என .குற்றப்புலனாய்வு

பாண்டிருப்பு கடற்கரையில் ஒதுங்கியுள்ள டொல்பின்

பாண்டிருப்பு கடற்கரையில் இன்று 26.01.2016 காலை மீன் ஒன்று கரையில் ஒதுங்கியுள்ளது சுமார் 6அடி நீளம் கொண்ட இந்த மீன் டொல்பின் இனத்தை சேர்ந்ததாக இருக்கும்