அம்பாறை

ஸ்ரீ.மு.காங்கிரஸ் மற்றும் மக்கள் காங்கிரஸ் ஆதரவாளர்களுக்கு இடையில் மோதல் ; மூன்று பேர் படுகா

ஸ்ரீ.மு.காங்கிரஸ் மற்றும் மக்கள் காங்கிரஸ் ஆதரவாளர்களுக்கு இடையில் மோதல் ; மூன்று பேர் படுகாயம்