அம்பாறை

ஈழத் தமிழர்களுக்கு இருக்கும் ஒருசொத்து தமிழ்நாட்டுத் தமிழர்களே! எஸ் கணேஸ்

பூகோள நலன்சார்ந்து உலக நாடுகள் இயங்கிக்கொண்டிருக்கும் இச்சந்தர்ப்பத்தில் ஈழத் தமிழர்களுக்கு இருக்கும் ஒருசொத்து தமிழ்நாட்டுத் தமிழர்களே ஆகும் என கல்முனை

அம்பாரை மாவட்டத்தில் மாவீரர் நிகழ்வுகள் கலையரசன் தலைமையில்

மாவீரர் நாளான இன்று அம்பாரை மாவட்டத்தில் கலையரசன் தலைமையில் பெரியநீலாவனை பெரியதம்பிரான் ஆலயத்தில் மாவீரர்களுக்கான நினைவுச்சுடர் ஏற்றி விசேட பூசைகள் நடைபெற்றது. நிகழ்வின்போது கலையரசன் அவர்கள்