செய்திகள்

போரதீவுப்பற்று பிரதேச சபையின்உலக நீர் தினம் நேற்று கொண்டாடப்பட்டது

பிரதான சந்தியில் ஆரம்பிக்கப்பட்டு பிரதான வீதியூடாக ஊர்வலமானது பிரதேச சபை வளாகத்தில் நிறைவுபெற்றது இதில் உயிரினங்கள்

டெங்கு அபாயம்...!மகிழுர்முனை சக்திவித்தியாலயத்திற்குச் செல்லும் பாதையில்:மக்கள் அச்சத்தில்

சக்திவித்தியாலயத்திற்குச் செல்லும் பாதையில் நீர் தேங்கி நிற்பதனால் டெங்கு நுளப்பு பெருகுவதற்கான வாய்ப்பாக

மட்டு அரச அதிபரின் முயற்சியினால் மாவட்டத்தில் மேற்கொள்ளப்பட்ட அபிவிருத்தித் திட்டங்கள்

5 வருடத்திட்டம் : துறைசார் நிபுணர்களின் ஆலோசனையுடன் (2017 – 2021) 5 வருடதிட்டம் ஒன்று தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது. இதில் 6 மிக முக்கிய துறைகள் இனங் காணப்பட்டு ரூபா 80,796 மில்லியன் பெறுமதியான திட்டங்கள் தேசிய திட்டமிடல் திணைக்களத்திடம் கையளிக்கப்பட்டுள்ளது.