அம்பாறை

கல்முனையில் டெங்கு கட்டுப்பாட்டு செயற்திட்டத்துக்காக கல்முனை MOH னால் நற்சான்றிதழ்.

(எஸ்.அஷ்ரப்கான்) சிறீ லங்கா தெளஹீத் ஜமாஅத் கல்முனை கிளையினால் கல்முனை பிரதேசத்தில் டெங்கு நுளம்புகளை கட்டுப்படுத்துவதற்காக