புலனாய்வுச் செய்திகள்

தமிழீழ வைப்பகத்தில் இருந்த மக்களின் தங்கம் எங்கே ? மத்திய வங்கிக்கு சொந்தமாம்

விடுதலைப் புலிகளின் கட்டுப்பாட்டிலிருந்து படையினரால் கைப்பற்றப்பட்ட ஒரு பில்லியன் பெறுமதியான தங்கத்தை

கருணா உட்பட மட்டக்களப்பு அரசியல்வாதிகளால் தொடர்ச்சியாக ஏமாற்றப்படும் மக்கள் (படங்கள்)

பிரதி அமைச்சராக இருந்த கருணா கூட குறித்த இறங்குதுறையை நிரந்தர பாலமாக அமைத்துத்தருவேன் என வாக்குறுதி