சிறப்புச் செய்திகள்

தமிழ் முஸ்லிம் சமூகங்கள் ஒற்றுமையாக பயணிக்கவேண்டியது உணர்த்தப்பட்டுள்ளது

தமிழ்த் தேசியக் கூட்டமைப்பும் ஸ்ரீலங்கா முஸ்லிம் காங்கிரசும் கிழக்கின் ஆட்சியின் பங்குதாரர்கள் என்ற அந்தஸ்து நிரந்தர அந்தஸ்தா

ஏன் தமிழர்களுடன் அரசியல் ரீதியாக இணைந்து வாழ முஸ்லிம்கள் விரும்பவில்லை, காரணம் ???

சுடுகிறது மடியைப்பிடி என்பது போல், அவசரமாகவும் இதனை நிறைவேற்ற முடியாது இதற்கு நீண்ட காலம் தேவையாக இருக்கிறது

மட்டக்களப்பில் நீதிமன்ற தடை உத்தரவை மீறி இரவு வகுப்பு நடாத்திய ஆசிரியர் ; பெற்றோர் விசனம்

சட்டத்தை மதிக்காத இது போன்ற ஆசிரியர்கள் இருக்கும் வரைக்கும் எவ்வாறு பிள்ளைகளின் எதிர்காலத்தை சீர்செய்வது