செய்திகள்

அமைச்சரவைக் கூட்டத்தில் மாகாண சபைத் தேர்தலுக்கு முன் சர்வஜன வாக்கெடுப்பு வேண்டும்!

மாகாண சபைத் தேர்தலை ஒத்திவைப்பதற்கு 20ஆவது அரசமைப்புத் திருத்தத்தில் மாற்றம் செய்யப்பட வேண்டும்