சிறப்புக் கட்டுரைகள்

முஸ்லிம் காங்கிரசின் தலைமைத்துவம் கிழக்கிற்கு கைமாறப்பட வேண்டும் என்பது நியாயமானதா?

இலங்கை முஸ்லிம்களுக்கு அதிலும் மிக முக்கியமாக வடகிழக்கு முஸ்லிம்களுக்கு அரசியல் முகவரியினை கொடுத்த சிறீலங்கா

கடற்படையினருக்கு உண்மையில் பாரிய அவமானத்தை ஏற்படுத்தியது யார்?

கடற்படை வீரர்களுக்கு கிடைக்க வேண்டிய புலமைப் பரிசில்களை, விருதுகளைத் தனக்கு உரித்தாக்கிக் கொண்ட போது தான் கடற்படைக்குப் பாரிய அவமானம்

கிழக்குப்பல்கலைக்கழத்தில் தமிழின் நிலை....

கிழக்கு பல்கலைக்கழகத்தின் தமிழ் மாணவன் சில சிங்கள இனவாத மாணவர்களால் தாக்கப்பட்டு இரண்டு வாரங்கள் கடந்துள்ள நிலையில் பல்கலைக்கழக நிர்வாகமோ

விக்ணேஸ்வரனை கண்டு கொழும்பு அஞ்சுகிறது மட்டக்களப்பில் தமிழனுக்கு அடிவிழுகிறது!

மட்டக்களப்பு வரலாற்றில் வீரம் விளைநிலம் என்ற பெயருக்கு சொந்தமான மட்டக்களப்பு தமிழர்களை அடிமைகளாக்கி அழகுபார்க்கும் செயற்பாடுகளை தொடர்கின்றது.