புலத்தில்

சவுதிக்கு பகிரங்கமாக மிரட்டல் விடுத்த ISIS தீவிரவாதிகள் ; உங்கள் இடத்திலிருந்தே தாக்குவோம்

இதனால் வளைகுடா நாடுகளில் பதற்றம் அதிகரித்துள்ளது பொதுமக்கள் கூடும் இடங்களில் பாதுகாப்பு