திருகோணமலை

மட்டக்களப்பில் செல்ஃபீ மோகத்தால் கிழக்குப் பல்கலைக் கழக மாணவி பலி

கிழக்குப் பல்கலைக் கழக முதலாம் (2017) வருட மாணவி செ. பிரதீபா பொங்கல் மகிழ்ச்சியில் சக தோழிகளுடன் வெருகல் கல்லடிக்கரைக்கல்