வேலை வாய்ப்புகள்

இத்தாலி அரசாங்கத்தால் 30,000 க்கு அதிகமான தொழில் வாய்ப்புக்கள்

2017 ஆம் ஆண்டில் பல்வேறு துறைகளில் வெளிநாட்டவர்களுக்கு வேலை வாய்ப்புகளை வழங்குவதற்கு இத்தாலி அரசாங்கம் தீர்மானித்துள்ளது.

60 வயதுக்கு மேற்படாதவராக இருத்தல் வேண்டும். ; விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன

விண்ணப்பதாரிகள் குறிப்பிட்ட தரத்தில் 2017.03.24 ஆம் திகதிக்கு முன்னராக 05 வருட செயலூக்கம் மிக்கதும் திருப்திகரமானதுமான சேவைக் காலத்தைப் பூர்த்தி செய்திருக்க வேண்டும்

உயர் தரத்தில் ஆங்கிலம் தேவையில்லை..உடனே விண்ணப்பியுங்கள்...

விண்ணப்பதாரர் கணினி சொல் எழுத்தறிவு தொடர்பாக மூன்றாம் நிலை மற்றும் தொழிற்கல்வி ஆணைக்குழுவில் பதிவு செய்துள்ள நிறுவனமொன்றில் (Computer Application Assistant - NVQ Level 03 அல்லது