செய்திகள்

விசேட தொலைபேசி இலக்கங்கள் நகர திட்டமிடல் மற்றும் நீர் வழங்கல் அமைச்சினால் அறிமுகம்

ஸ்ரீலங்கா முஸ்லிம் காங்கிரஸ் தலைவரும் அமைச்சருமான ரவூப் ஹக்கீமின் பணிப்புரைக்கமைய வெள்ளிக்கிழமை