செய்திகள்

பொதுச் சுகாதாரப் பரிசோதகர்களினால் பெரியகல்லாற்றில் பரிசோதனை பலருக்கு எதிராக வழக்கு

மிக அண்மைக் காலமாக மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தின் நகர்புறப் பகுதிகளில் டெங்கு நுளம்புகளின் தாக்கம் அதிகரித்துள்ள