மட்டக்களப்பிற்கு வாழ்வாதாரத்திற்கு வந்த 100 மில்லியன் எங்கே? அரசாங்க அதிபரின் மோசடி அம்பலம்!

மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தின் அபிவிருத்தியும் மாவட்ட செயலாளரின் மோசடியும் ஆதாரம் 03 மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தில் மீள்குடியேற்ப்பட்ட மக்களின் வாழ்வாதரத்தினை மேம்படுத்தும் நேக்குடன் மீள்குடியேற்றம் சிறைச்சாலைகள் மறுசீரமைப்பு அமைச்சினால் கடந்தமுறை வழங்கப்பட்ட 100 மில்லியன் ரூபா பணத்தை மாவட்ட செயலகம் மோசடி செய்துள்ளதுடன் முறையற்ற விதத்தில் பணத்தினை பயன்படுத்துவதற்கு தனது அதிகாரத்தை பயன்படுத்தியமை ஆதாரத்துடன் தெரியவந்துள்ளது.

சிறப்புசெய்திகள்

சிறப்புக் கட்டுரை

புலனாய்வுச் செய்திகள்

மாவீரர்கள்

புலத்தில்

பல்சுவைகள்

இன்றைய வீர வணக்கம்