நல்லாட்சி வேடம் பூண்டுள்ள அரசாங்கம் உடனடியாக அரசியல் கைதிகளை விடுதலை செய்ய வேண்டும்

நல்லாட்சி வேடம் பூண்டுள்ள அரசாங்கம் உடனடியாக அரசியல் கைதிகளை விடுதலை செய்ய வேண்டும் என தமிழ் தேசிய மக்கள் முன்னியின் மட்டக்களப்பு மாவட்ட அமைப்பாளர் ரீ.சுரேஸ் தெரிவித்தார்.

வறுமைக்கோட்டிற்குட்பட்ட மாணவர்களுக்கு கற்றல் உபகரணங்கள் வழங்கி வைப்பு!

உலகத் தமிழ் மாணவர் ஒன்றியத்தின் வேண்டுகோளிற்கு இனங்க ஜேர்மன்-உதயம் சமூகசேவை அமைப்பினரால் மிகவும் வறுமைக்கோட்டிற்குட்பட்ட மாணவர்களுக்கு கற்றல் உபகரணங்கள் வழங்கி வைக்கப்பட்டது.

சிறப்புக் கட்டுரை

புலனாய்வுச் செய்திகள்

மாவீரர்கள்

புலத்தில்

இன்றைய வீர வணக்கம்