மணிக்கூட்டு கோபுரத்தை புனர்நிர்மாணம் செய்ய ராணுவத்துக்கு அதிகாரம் வழங்கியது யார்?

மக்களை மக்களால் தேர்தெடுக்கப்பட்டவர்கள் ஆளவேண்டும் அதுதான் ஜனநாயகம். ஆனால் இன்று நாட்டில் இறுதிநிலையில்

பத்து மாவட்டங்களில் கட்டிட அமைப்புக்களுக்கு அனுமதி அவசியம்! வருகிறது சட்டம்

இனிவரும் காலங்களில் இலங்கையின் அனைத்துப் பகுதிகளிலும் வீடுகள் மற்றும் கட்டிடங்களைஅமைக்க தேசிய கட்டிட ஆராய்ச்சி

நுட்பமான முறையில் தொழில் வழங்குகின்ற உத்தியை தற்போதைய அரசாங்கம்க ண்டுப்பிடித்துள்ளனர்

தந்திரோபாயமான, நுட்பமான முறையில் தொழில் வழங்குகின்ற உத்தியை தற்போதைய அரசாங்கம்கண்டுப்பிடித்திருக்கின்றார்கள்.

சிறப்புக் கட்டுரை

புலனாய்வுச் செய்திகள்

மாவீரர்கள்

புலத்தில்

இன்றைய வீர வணக்கம்