தேசிய கீதத்தை தமிழில் பாடியமைக்கு எதிரான மனுவை விசாரிக்க தீர்மானம்

ஸ்ரீலங்காவின் தேசிய கீதத்தை தமிழில் பாடியதற்கு எதிராக உச்ச நீதிமன்றில் தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ள மனுவை விசாரணைக்கு

கரும்புலி நாள்

தமிழீழ விடுதலைப்போராட்ட வரலாற்றில் 1987 ஆம்ஆண்டு யூலை மாதம் 05 ஆம்நாள் கரும்புலி கப்டன் மில்லரின் தாக்குதலுடன்

மணிக்கூட்டு கோபுரத்தை புனர்நிர்மாணம் செய்ய ராணுவத்துக்கு அதிகாரம் வழங்கியது யார்?

மக்களை மக்களால் தேர்தெடுக்கப்பட்டவர்கள் ஆளவேண்டும் அதுதான் ஜனநாயகம். ஆனால் இன்று நாட்டில் இறுதிநிலையில்

பத்து மாவட்டங்களில் கட்டிட அமைப்புக்களுக்கு அனுமதி அவசியம்! வருகிறது சட்டம்

இனிவரும் காலங்களில் இலங்கையின் அனைத்துப் பகுதிகளிலும் வீடுகள் மற்றும் கட்டிடங்களைஅமைக்க தேசிய கட்டிட ஆராய்ச்சி

சிறப்புக் கட்டுரை

புலனாய்வுச் செய்திகள்

புலத்தில்

இன்றைய வீர வணக்கம்