மட்டக்களப்பு மெதடிஸ்த மத்திய கல்லூரி பழைய மாணவர் சங்கத்தின் ஏற்பாட்டில் இரத்ததான முகாம் .

மட்டக்களப்பு மெதடிஸ்த மத்திய கல்லூரி ஸ்தாபிக்கப்பட்டு இன்றுடன் (25.6.2017) 203 ஆண்டை பூர்த்தியாவதையிட்டு பழைய மாணவர் சங்கத்தின் ஏற்பாட்டில் மாபெரும் இரத்ததான முகாம் இன்று(25.6.2017) மெதடிஸ்த மத்திய கல்லூரியில்

கிழக்கில் தனி முஸ்லிம் நாடு உருவாக்க நான் முயலவில்லை அடக்கி வைக்குமாறு எச்சரிக்கை

இந்த நாட்டின் நலனுக்கான முஸ்லிங்களான நாங்கள் முன்னிற்கும் அதேவேளை நாட்டின் அமைதியையும் குழப்பும்

கட்டாருக்கு அண்டை நாடுகள் விதித்துள்ள நிபந்தனைகள்!

இந்த பொருளாதார தடையால் ஏற்பட்ட உணவுத் தட்டுப்பாட்டைப் போக்க ஈரான் பல விமானங்கள் மூலம் கட்டாருக்கு உணவுப் பொருட்களை அனுப்பியது.

வீரவணக்கம்

வீரவேங்கை நன்மாறன் பொன்னுத்துரை யமுனாநந்தன் மீராவோடை, வாழைச்சேனை, மட்டக்களப்பு

சிறப்புசெய்திகள்

புலனாய்வுச் செய்திகள்

புலத்தில்

இன்றைய வீர வணக்கம்