வெளிநாட்டில் தொழில்புரியும் பெற்றோர்களின் பிள்ளைகளுக்கு புலமைப்பரிசில் திட்டம்

இலங்கை வெளிநாட்டு வேலைவாய்ப்பு பணியகம்
 (வெளிநாட்டு வேலைவாய்ப்பு அமைச்சு )
பதிவு செய்து கொண்டு வெளிநாட்டில் தொழில் புரியும் பெற்றோர்களின் பிள்ளைகளுக்கு புலமைப்பரிசில் வழங்கும் திட்டம்

  

  

வாழைச்சேனை பொலிஸாரின் போக்குவரத்து பாதுகாப்பு ஊர்வலம்.

Read More