கூட்டத்திற்கு ஊடகவியலாளர்களை அனுமதிக்க முடியாது என கூறியமைக்கான காரணம்யாது?காணொளி

மாவட்ட அபிவிருத்திக்குழு கூட்டத்திற்கு ஊடகவியலாளர்களை அனுமதிக்க முடியாது என கூறியமைக்கான காரணம்யாது ?என்ற வினாவுக்கு பதிலளிக்கின்றார் பிரதியமைச்சர் அமீரலி

 

 

எமது தாய் தமிழக உறவுகளுக்கான உரிமைகள் நிலை நாட்டப்பட வேண்டும்

Read More