பதவி வெற்றிடங்கள் ; அரச மற்றும் தனியார் நிறுவனங்களில் வேலைவாய்ப்பு

H.N.B
Title:-TRAINEE BANKING ASSISTANT

Age:- Between 18 – 21 Years

Description:- You will be initially given a training period of two years, during which period you will be exposed to various areas of Banking. As a Trainee Banking Assistant, you will be expected to demonstrate a very positive and high aptitude in your work.

Job Description :-Training will be in line with work relating to clerical duties. The specific job role could vary, depending on which Branch/Department the candidate is assigned.


 
Requirements:- GCE (O/L) with a minimum of 5 Credit passes including English & Mathematics obtained at one sitting. Also, a distinction pass (A pass) must be obtained for either English or Mathematics at the same sitting. Business Studies & Accounting may be considered as an alternative subject for Mathematics, for the requirement of a Distinction pass (A pass). GCE (A/L) with three passes one of which should be at Credit pass level.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

பதவி வெற்றிடம் - Ministry of Agriculture


 
விண்ணப்ப முடிவுதிகதி – 14/03/2016

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

உடனடி விற்பனையாளர்கள் தேவை

காலி வீதி வெள்ளவத்தையில் அமைந்து ள்ள பார்மஸிக்கு Salesmen/ Sales Girls தேவை. சம்பளம் பேசித் தீர்மானிக்கலாம். 077 1629878.

பெட்டாவில் உள்ள கம்பனிக்கு பாட சாலை பொருட்கள் மற்றும் வெசாக் டெக்க ரேசன் பொருட்கள் விற்பதற்கு நல்ல அனுபவமுள்ள 25 வயதிற்கு மேற்பட்ட ஆண் ஒருவர் உடனடியாகத் தேவை. சம்பளம் 30,000/=. 0777 346362.

வெள்ளவத்தையில் உள்ள பிரபல Phone கடை ஒன்றிற்கு Sales Girls தேவை. (வயது 18– 25) சம்பளம் பேசித் தீர்மானிக்கலாம். தொடர்புக்கு: 072 2231331.

Salesman, Sales Girls, 3 years experiences in Textiles and Ready Garments, Salesman can joint with or without Driving Licence. 077 1100001.

எவர்சில்வர் தளபாடங்கள் மற்றும் கோயி லுக்குத் தேவையான பூஜை பொருட்கள் விற்பனை செய்யும் நிறுவனத்திற்கு ஆண் விற்பனையாளர்கள் (Sales Men) உடனடியாகத் தேவை. 18 – 25 வயதிற்கு ட்பட்ட மலையகத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் அடையாள அட்டையுடன் நேரில் வரவும். தங்குமிட வசதியுண்டு. சம்பளம் பேசித்தீர் மானிக்கலாம். இல. 182, செட்டியார் தெரு, கொழும்பு – 11. TP. 4345183, 4345182.

வேலைவாய்ப்பு. Abans கண்டி Sales ஆண்/ பெண் தேவை. ஓரளவு அனுபவமுள்ள A/L படித்த 20– 27 வயதுக்குட்பட்ட கண்டி வசிப்பிடம் அவசியம். Send CV E–mail: ab_ktkt2@abansgroup.com Abans Plc, No. 214, Peradeniya Road, Kandy. Tel. 081 5776096.

தெஹிவளை, Hill Street இல் அமைந் துள்ள பிரபல ஆடை விற்பனை நிலை யத்திற்கு Sales Girls/ Sales Boys  தேவை. கொழும்பில் உள்ளவர்களுக்கு முன்னு ரிமை. சம்பளத்துடன் கூடிய கொடுப்ப னவுகள் உண்டு. 077 6836222, 077 7 821538.

Sales Boys, Store helpers தேவை. கடு மையாக உழைக்கக்கூடிய இளம் ஆண்கள் தொடர்பு கொள்ளவும். 076 8245877.

இல. 29, டாம் வீதி கொழும்பு – 12இல் அமைந்துள்ள மொத்த சில்லறை வியாபார ஸ்தாபனத்திற்கு Sales man வேலையாட்கள் (ஆண்கள்) தேவை. தங்குமிட வசதி உண்டு. நேரில் வரவும்.


 
உடனடி வேலைவாய்ப்பு 2 ஆம் குறுக்குத் தெருவில் அமைந்துள்ள மொத்த  wholesale சில்லறை (Retail) புடைவை ஸ்தலத்துக்கு Sales men, Sales Girls  உடனடித் தேவை. அனுபவம்  அனுபவமற்றவர்கள் நேரில் வரவும். அனுபவமுள்ளவர்களுக்கு  சம்ப ளம் 25,000/= தொடக்கம்  பிறருக்கு தகை மைக்கு ஏற்ப கவர்ச்சிகரமான  சம்பளம் தரப்படும்.  ஆண்களுக்கு  தங்குமிட வசதி தரப்படும். பெண்களுக்கு தங்குமிட வசதி ஏற்பாடு செய்து தரப்படும். மலைய கத்தவர்கள் விரும்பத்தக்கது.  தொடர்பு களுக்கு  No. 41, 2 ஆம் குறுக்குத் தெரு, கொழும்பு 11. 0112327625

உடனடி வேலைவாய்ப்பு. கொழும்பு 11, 3 ஆம் குறுக்குத் தெருவில் அமைந்து ள்ள மொத்த (Wholesale) புடைவை வியாபார ஸ்தலத்துக்கு Salesman, Sales Girls உடனடித் தேவை. அனுபவம், அனு பவமற்றவர்கள் நேரில் வரவும். அனுபவ முள்ளவர்களுக்கு சம்பளம் ரூ. 25,000/= தொடக்கம் பிறருக்கு தகைமைக்கு ஏற்ப கவர்ச்சிகரமான சம்பளம் தரப்படும். ஆண்களுக்கு தங்குமிட வசதி தரப்படும். பெண்களுக்கு தங்குமிட வசதி ஏற்பாடு செய்து தரப்படும். மலையகத்தவர்கள் விரும்பத்தக்கது. தொடர்புகளுக்கு: No. 7, 3 ஆம் குறுக்குத் தெரு, கொழும்பு 11. 011 2391929.

கொழும்பில் இயங்கிவரும் கடலை விற்பனை நிலையத்திற்கு ஆண், பெண் விற்பனையாளர்கள் தேவை. காலை வந்து மாலை செல்பவர்கள் விரும்பத்தக்கது. சம்பளம் ஆண் 23,000/=, பெண் 18,000/= மூன்று மாதத்தில் ஆண் 26,000/=, பெண் 20,000/= அதிகரித்து வழங்கப்படும். ஞாயிறு விடுமுறை. வயதெல்லை 18 – 35 மற்றும் வருட இறுதியில் Bonus உண்டு. தொடர்பு. 077 4717162, 0777 101114.

கொழும்பு 6இல் அமைந்துள்ள Pharmacy ஒன்றிற்கு அனுபவமுள்ள Sales Assistant உடன் தேவை. தங்குமிட வசதி உண்டு. தகுந்த சம்பளம் தரப்படும். Contact 077 9983917.

Trainee Sales Assistants கொழும்பில் உள்ள விற்பனை நிலையத்திற்கு தேவை. தங்குமிட வசதியுண்டு. விபரங்களுக்கு: 077 3742494.

அட்டன் நகரில் இயங்கி வரும் பிரபல ஹாட்வேயார் கடைக்கு அனுபவ மும், ஆங்கில அறிவுமுள்ள விற்பனை யாளர்கள் தேவை. ஆண், பெண் இருபா லாரும் விண்ணப்பிக்கலாம். உணவும் தங்குமிட வசதியும் கிடையாது. தொடர்பு. 051 2222452.

 

  

  

பதவி வெற்றிடங்கள் ; தகமையுள்ளோர் உடனடியாகப் பதிவு செய்யுங்கள்

Read More